Thongthawil

ABOUT

เกี่ยวกับเรา


HOME

ABOUT

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด

ความเป็นมา

จุดเริ่มของการบริการเหล่านี้ บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด ถือกำเนิดจากจุดเล็กๆของความมุ่งมั่นในการให้บริการสูบส้วมเป็นเวลามาอย่างยาวนาน ด้วยใจรัก ตั้งแต่สมัยมาบตาพุด ยังเป็นสุขาภิบาล เราให้บริการแก่บุคคลโดยทั่วไป ทุกธุรกิจ ทุกบริษัท โดยทำเป็นธุรกิจโดยเฉพาะ และให้บริการเรื่อยมาจนมีโรงแยกก๊าซถือกำเนิดขึ้น ทางบริษัทจึงเริ่มขยายกิจการเพื่อรองรับความเติบโตของเมือง เราให้บริการเรื่อยมา จนสุขาภิบาลมาบตาพุดเปลี่ยนเป็นเทศบาลเมืองมาบตาพุด ส่งผลให้เมืองมีระบบมากขึ้น มีกฎหมายออกมาควบคุมเกี่่ยวกับการกำจัดของเสีย บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด จึงพัฒนาระบบบำบัดใหม่ และยื่นเรื่องขออนุญาตจากทางเทศบาล และเริ่มต้นให้บริการอย่างเป็นทางการ

หลังจากนี้มีโรงงานเพิ่มมากขึ้น ทางเราก็เริ่มนำระบบ บริษัทเข้ามาใช้ มีการจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2536 มีการเพิ่มบุคลากร ขยายสถานที่ ตลอดจนมีการสร้างบ่อกำจัด หรือ บ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีบริการครบวงจร และเป็นมิตรกับธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่มาใช้บริการอย่างสูงสุด นอกจากนั้นทางบริษัทยังนำรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด งานศพ เราจะให้บริการดูดส้วมฟรี สิ้นปี ให้ทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ ด้วยประสบการณ์การบริการด้านนี้มาอย่างยาวนาน เราก้าวไปอีกขั้นกับธุรกิจบริการสุขาเคลื่อนที่ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ มีมาตรฐานและไว้วางใจได้

January 2017